Tất cả sản phẩm

Dưa Kim Cô Nương

Giá: 25.000₫

Cải bó xôi (rau chân vịt)

Giá: 6.000₫

Cải cúc 100g

Giá: 2.500₫

Bông cải xanh 100g

Giá: 4.500₫

Rau xà lách 100g

Giá: 2.200₫

Rau ngót 100g

Giá: 3.000₫

Rau muống 100g

Giá: 2.400₫

Rau dền 100g

Giá: 2.500₫

Mồng tơi 100g

Giá: 2.200₫

Giá đỗ 100g

Giá: 2.800₫

Dọc mùng 100g

Giá: 1.800₫

Cải thảo 100g

Giá: 2.700₫

Cải ngọt 100g

Giá: 2.000₫

Cải ngồng 100g

Giá: 2.200₫

Cải canh 100g

Giá: 2.000₫

Cải bắp 100g

Giá: 1.700₫

Giềng 100g

Giá: 2.700₫

Kinh giới 100g

Giá: 4.000₫

Rau húng chó 100g

Giá: 4.000₫

Ớt cay 100g

Giá: 3.700₫

Me 100g

Giá: 3.700₫

Rau mùi 100g

Giá: 4.000₫

Tỏi khô 100g

Giá: 6.500₫

Tía tô 100g

Giá: 4.000₫

Thì là 100g

Giá: 5.500₫

Củ sả 100g

Giá: 1.700₫

Rau răm 100g

Giá: 4.000₫

mùi tàu 100g

Giá: 4.000₫

Rau húng lủi 100g

Giá: 4.000₫

Hành tây 100g

Giá: 2.500₫

Hành lá 100g

Giá: 1.500₫

Hành khô 100g

Giá: 6.800₫

Gừng 100g

Giá: 3.500₫

Cần tây 100g

Giá: 5.600₫

Bông cải trắng 100g

Giá: 3.800₫

Chuối xanh 100g

Giá: 1.800₫

Củ canh 100g

Giá: 2.800₫

Su su 100g

Giá: 1.200₫

Su hào 100g

Giá: 2.500₫